Komoda / re-dizajn


  • prvotny návrh


  • realizovaná komoda


  • iné riešenia