XY

Dizajn štúdio ÚĽUV prezentuje dvojicu mladých dizajnérov, Pavla Capika a Martyna Žabku, ktorým je venovaná posledná tohtoročná výstava. „XY“ – dve písmená na konci abecedy, dvaja dizajnéri na začiatku sľubnej kariéry. Ich práce rozprávajú príbeh cez objekt, odkaz na remeselnú tradíciu či experiment s materiálom ako prirodzenou súčasťou tvorby v úžitkovom dizajne.

V Dizajn Štúdiu ÚĽUV v Bratislave od 22. 9. 2015 do 31. 1. 2016.

Názov výstavy reaguje na symboliku, ktorú umelci v tvorbe využívajú. Capikove „X“ a Žabkov „Y“ ako ich typické konštrukčné prvky tvoria skratku, ktorou autori reagujú na presýtenosť vizuálnym smogom, v ktorej už aj dve písmená môžu byť veľa.

Pavol a Martyn pracujú podobne, ale každého zaujíma niečo iné. Ich projekty riešia odlišné témy, upozorňujú na rôzne problémy: kým u Capika prevláda motív národnej identity a oživenia lokálnej tradície, Žabku zaujíma udržateľnosť v dizajne a spotrebiteľská zodpovednosť. Dizajn nevzniká vo vákuu a aj preto sa práce týchto tvorcov stretnú v spoločnom výstavnom priestore. Názov XY atraktívnou formou komprimuje ich dlhý príbeh do dvoch písmen,“ hodnotí kurátorka Michala Lipková.

Pavol Capik (1984) vystaví súčasný dizajnový nábytok spojený s tradíciou. Vo svojej tvorbe využíva kombináciu materiálov a ich vzájomný kontrast, ktorý zvýrazňuje tvarovým riešením produktov. Hľadá inšpiráciu v remeselných technikách, s cieľom vytvárať hodnoty, ktoré budú inšpirovať a podnecovať znovuobjavenie „nášho“ remesla v dizajne.

Martyn Žabka (1987) predstavuje inštaláciu svietidiel, ktorých súčasťou sú prvky ako sekera, či peň stromu. Ako memento nabádajú k ekológii v zmysle trvalej udržateľnosti. Žabka aj pri svojich ďalších dizajnoch poníma recykláciu ako tvorivý prístup budúcnosti v súlade s umeleckým svedomím. Fľaše od vína či odlievaný betón a násady na metly majú v Žabkových rukách nový funkčný zmysel.

Kurátorka výstavy: Michala Lipková