KEKS aj v Bruseli

V poradí 8. lekcia tvorivých dielní pod názvom Ateliérik Brusel, ktorú vedie Vera sa tentoraz  zamerala na tému dizajn. Nech sa páči pozrite sa na kolekciu kartónových stoličiek od najmladšej generácie slovenských návrhárov z Bruselu. Nápad pochádza od ďalšieho KEKS člena Pavla Capika, ktorý touto činnosťou získal najmenších už na workshopoch Východoslovenskej galérie v Košiciach ako hosťujúci lektor.

 

Ateliérik Brusel je séria kreatívnych kurzov predovšetkým pre slovenské a české rodiny s deťmi, ktorú založili Veronika Simonová a Stella Mojžišová. Každá hodina je tematicky zameraná na inú výtvarnú techniku/žáner s rozvojom osobnosti dieťaťa. Tvorivým dielňam sa darí úspešne napĺňať aj akýsi komunitný rozvoj. Mimo primárneho poslania slúži krúžok ako menšia platforma pre stretávanie slovenského a českého spoločenstva v Bruseli.

Viac o ateliériku nájdete na facebookovej stránke: FACEBOOK/ATELIERIKBRUSEL