Máme prvé ISBN!

Keks designu sa úspešne podarilo zaregistrovať katalóg k výstave Byt 70/80. Autor: KEKS Design/creative lab: Silvia Bárdová, Patrik Bujňák, Pavol Capik, Martina Havlice, Roman Havlice, Marián Košara, Jana Nováková, Veronika Simonová, Kristína Šimková, Attila Téglás. Pozn.: Byt 70/80. – 1. – Košice : KEKS Design/creative lab ISBN 978-80-970919-0-3