KEKS prednášal

KEKS Design, ako spoluorganizátor sprievodných podujatí výstavy „Kruhy“ – 10 rokov súťaže dizajnu a remesla Kruhy na vode pripravil v košických Kasárňach zaujímavú prednášku na tému tradícií súčasnom európskom dizajne.

Súťaž „Kruhy na vode“ je zameraná na presahy tradičného remesla do tvorby v súčasnom dizajne, preto sme prednášku venovali tejto tematike. Zmapovali sme súčasný európsky dizajn, ktorý na tradíciu nezabúda a predstavili práce popredných aj menej známych dizajnérov 21.storočia inšpirované tradičnými remeselnými technikami s odkazom na ľudovú tvorbu. Prednáška je pútavá aj vizuálne, v niekoľkých častiach, rozdelených podľa materiálov, uvádza množstvo príkladov inšpirácie starými technikami v dizajne. Nezabudli sme ani na detaily, boli keksy aj KEKS kravaty, pozrite si foto!

www.kulturpark.sk