Claire Waffel / nedotýkajte sa stropu

Pozvánka by KEKS na vernisáž Claire Waffel v stredu! K.A.I.R. Košice Artist in Residence, Goethe-Institut Bratislava and East Slovak Gallery in Košice present Claire Waffel (GER) – PLEASE DO NOT TOUCH THE CEILING / NEDOTÝKAJTE SA STROPU
Kurátor: Ivana Komanická