BAKE

Košice sa stanú v roku 2013 Európskym hlavným mestom kultúry. Tento titul im bol udelený na základe projektu, ktorý upriamuje pozornosť aj na lokálne kultúrne body a snaží sa uviesť kultúru do bežného života ľudí. Deje sa tak ideovým rámcom, ktorý podporuje vznik a prepájanie nových aj už existujúcich kultúrnych a komunitných lokálnych bodov. Chceme prispieť k tejto idei projektom BAKE. Vytvorením pilotnej cyklo-kultúrnej trasy Bratislava – Košice chceme vytvoriť prepojenie medzi dvoma “hlavnými” mestami a kultúrnymi centrami Slovenska, s dôrazom na možnosti, ktoré ponúka priestor medzi nimi. Počas túry budeme zbierať a zaznamenávať informácie o lokálnych kultúrnych bodoch a iniciatívach, s dôrazom na tie, ktoré na mapách zatiaľ nenájdete. Cieľom projektu je postupne vytvoriť cyklo-kultúrnu mapu, ako alternatívu k existujúcej cestnej. Jej prvou náplňou sa stane pilotná trasa Bratislava – Košice. Formou webovej platformy chceme ďalej inšpirovať aktívnu verejnosť k tvorbe ďalších cyklo-kultúrnych trás, k cyklistike, cykloturizmu, kultúrnej turistike, návšteve kultúrnych podujatí, zviditeľniť a prepojiť lokálne kultúrne body a iniciatívy. Trasa bude viesť juhom Slovenska, mimo hlavných dopravných tepien, navštíviť chceme aj menšie mestá a obce. Úlohou účasníkov nie je len preskúmať súčasný stav infraštruktúry, ktorá z veľkej časti nie je príliš vhodná na cykloturistiku, ale zmapovať aj lokálne kultúrne body – budúce zastávky cyklo-kultúrnej trasy Bratislava – Košice. Organizátor: OZ Archimera Projekt podporili: MKSR, Nadácia SPP, ecyklo Font poskytol: Samo Čarnoky typefoundry www.carnoky.com, font LEČO 1986 Partneri: Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, projekt SPOTS, Kasárne Kulturpark, Anténa – sieť pre nezávyslú kultúru, galéria Enter, Cykloguerilla, OZ Haliganda, OZ KEKS Design Mediálni partneri: My regionálne Noviny, www.citylife.sk, www.svihajsuhaj.sk, Vlna Počuť o projekte bude možné aj na rádiu Slovensko, rádiu Regina a rádiu FM. Viac informácií nájdete aj na www.archimera.sk