Bench for Europe & KEKS Design

Pred Európskym parlamentom v Štrasburgu predstavili lavičky od európskych dizajnérov, svojho zástupcu malo aj Slovensko

ŠTRASBURG, 28.mája 2015 – V európskej štvrti mesta Štrasburg boli za účasti zástupcov krajín a predstaviteľov mesta slávnostne odhalené lavičky od európskych dizajnérov. V blízkosti európskych inštitúcií bolo inštalovaných prvých osem lavičiek od dizajnérov z niekoľkých krajín, Slovensko so svojou lavičkou reprezentoval dizajnér Pavol Capik.

Minulý rok vznikol v Štrasburgu, vo štvrti Wacken “Chodník Európy“, a práve tento chodník, spájajúci budovy Európskeho parlamentu, Rady Európy a Paláca ľudských práv, budú od minulého týždňa natrvalo zdobiť dizajnérske lavičky. Projekt “Európske lavičky” je iniciatívou asociácie Štrasburg pre Európu (Strasbourg pour l’Europe), ktorá pracuje na rozvoji európskej štvrte a zviditeľnení prítomnosti európskych inštitúcií v meste. Dizajnérska súťaž bola orientovaná na profesionálnych európskych dizajnérov, ktorý svojimi objektmi priblížia hodnoty Európskej únie širokému publiku a mladým generáciám.

„Veľmi si vážim, že som mohol svoj dizajn prezentovať v Štrasburgu spolu s ostatnými dizajnérmi z rôznych krajín. Dúfam, že lavička ľudí osloví a budú z nej mať úžitok a radosť, rovnako ako som ja mal radosť pri jej navrhovaní a realizácii,“ hovorí dizajnér Pavol Capik.

 Podujatia sa zúčastnil aj Stály predstaviteľ Slovenska pri Rade Európy, Drahoslav Štefánek, ktorý sa vyjadril: „Som veľmi rád, že medzi prvými ôsmymi inštalovanými lavičkami v aleji pred Európskym parlamentom je aj tá slovenská, z dielne mladého slovenského dizajnéra Pavla Capika. Ja nielen dobrou propagáciou Slovenska, ale má potenciál stať sa miestom na stretávanie sa pre Slovákov pracujúcich v európskych inštitúciách, aj pre širšiu slovenskú komunitu. Je to veľmi dobrá idea, ktorá symbolicky spája Európsky parlament, Radu Európy a mesto Štrasburg. Na inaugurácii lavičiek 28. mája som osobne tlmočil ocenenie tohto projektu viceprimátorke Štrasburgu pani Nawel Rafik-Elmrini.“

Odhalenie „Európskych lavičiek“ bolo zároveň súčasťou programu Sviatku Európy (Fete de l’Europe), ktorý sa v Štrasburgu koná každoročne v máji a do mesta prináša kultúrne podujatia, tematické víkendy a oslavy ďalších výročí. Sviatok Európy organizujú európske asociácie a delegácia EÚ pri Rade Európy.