Y bod pre mladých uvádza výstavu umelcov

Vizuál od KEKSy Attilu!

Projekt Y – Bod pre mladých alebo len Y (young = mladý) označuje sériu výstav vo Východoslovenskej galérii Košice. Predstavuje výtvarné realizácie, alebo skôr intervencie do galerijného priestoru, ktoré ho ideovo či fyzicky presahujú. Využívajú pritom nové médiá alebo inovované pôvodné výtvarné techniky. Do pozornosti sa dostanú miesta v galérii, ktoré doposiaľ slúžili výstavným aktivitám minimálne alebo vôbec, ale sú dôležitým komunikačným kanálom. Zámerom je udržať diváka v strehu, motivovať ho k zmene uvažovania o umení a o súčasnej vizuálnej kultúre. Projekt však nekladie žiadne obmedzenia na vek autora. Mladosť sa tu chápe ako aktuálnosť a originalita. Umelecké realizácie, ktoré napríklad „okupujú” vstupné priestory galérie, vyčnievajú z jej interiérov alebo sú umiestnené na fasáde, budú zároveň vizuálnym lákadlom pre okoloidúcich.

Organizátor: Východoslovenská galéria Košice Partneri: K.A.I.R., MK SR, Košice 2013, n. o.